Köp färg billigt på nätet - få proffsfärg hemkörd.

Falu rödfärg

måla omålad vägg


Falu rödfärg är känt sedan 1500-talet. Vid brytningen av malm i Falu koppargruva bildades högar av restprodukter, så kallad varpsten, malm som var fattig på koppar. Med tiden vittrade varpstenarna sönder till ett pulver, varvid det bildades järnockra. När pulvret brändes i ugn blev järnockran röd, och kunde användas som pigment i färg. Järnockran gav även färgen en konserverande verkan på trä, därför blev den särskilt lämplig för nordligare klimat. Färgen var till en början dyr och exklusiv. Johan III använda rödfärg till att måla alla tak röda på Stockholm slott. Röda timmerhus var ett tecken på rikedom och status, inspirerade av kontinentens röda tegelhus. 1764 inleddes dock en industriell tillverkning av färgen runt Falu Gruva. Man började då tillverka färgen genom att koka pigmentet med mjöl och vatten, ungefär som idag.

Tillverkningen blev framgångsrik, och under 1800-talet blev Falu rödfärg det billigaste alternativet. Den slog därför igenom på landsbygden och blev en färg för gemene man – rikare bönder föredrog nu att måla husen med dyrare gul färg. Färgen kom att omges av ett nationalromantiskt skimmer, särskilt med Carl Larssons Sundborn utanför Falun, som bidrog till drömmen om den lilla röda stugan.

Försäljningen av Falu Rödfärg hade sin topp på 1930-talet. Under efterkrigstiden kom den att utsättas för hårdare konkurrens från andra färger, även om den fortsatte att hävda sig. 1992 upphörde brytningen av malm i Falu koppargruva. Man räknar med att råvaran till Falu rödfärg kommer att räcka i 80 år till, om konsumtionen fortsätter i sin nuvarande takt. Därefter lär man bli tvungen att öppna gruvan igen.

Här hittar du Rödfärgen på Färgtorget.