Köp färg billigt på nätet - få proffsfärg hemkörd.

Miljövänlig målarfärg

måla omålad vägg

Det finns en uppsjö av miljösymboler och det är väldigt svårt att veta vad de innebär, vad som krävs för att få använda dom och hur bra kraven verkligen följs upp.
Flera miljömärkningar måste även ett företag betala pengar för att få använda vilket i sin tur gör det svårare att bedriva miljövänlig verksamhet då de mindre miljövänliga valen ofta är billigare.

 • Green Color

  Idag läggs allt för mycket fokus på hur en färg blir i sitt slutskede; supermatt, slitstark, tvättbar osv. Det pratas aldrig om vilka råvaror som användes, hur lite av den producerade färgen som slängs varje år pga över produktion eller hur mycket energi som gick åt till att tillverka färgen.
  Färgbygge har tagit fram en miljöstämpel som gör det möjligt för dig som kund att följa Färgbygges produkter genom hela produktionsledet och göra ett miljömedvetet val utan att tumma på kvalitet.

  Här är de mål som Färgbygges Green Color produkter klarar av idag, de jobbar dessutom hela tiden på att höja ribban för en mer miljövänlig färgproduktion!


  *

  Energiförbrukningen för färgproduktionen har idag en årlig energiförbrukning understigande en årsförbrukning för två svenska genomsnittsvillor.

  *

  Logistikeffektiva produkter. 10 liter Operavitt väger ca 12 kg och täcker en yta på 120 kvm beroende på underlag.
  10 liter latexfärg från en motsvarande produkt av en marknadsledande tillverkare väger ca 13,7 kg och täcker en yta på 80 kvm beroende på underlag.

  *

  Färgbygges logistikeffektiva produkter ger logistikfördelar avseende transporter och lagring vilket i sig bidrar till minskad CO2 utsläpp.

  *

  Produkter som framställs av äkta och miljövänliga råvaror som i stort framställts på ett naturligt sätt.

  *

  Färgbygge optimerar produktionen projektspecifikt vilket motverkar överproduktion.

  *

  Produktionen körs enbart med miljömärkt el och så mycket som möjligt av de emballage Färgbygge använder är av återvunnet eller biologiskt nedbrytbart material. Med miljöprogrammet Green Color utmanar Färgbygge sig själva till grön utveckling och investerar kontinuerligt i effektivare och miljövänligare produktion. Färgbygge använder endast miljömärkta rengöringsmedel och ställer mycket höga miljökrav på sina leverantörer och samarbetspartners. Generellt strävar Färgbygge efter att samordna transporter för minsta möjliga miljöpåverkan.

  *

  Färgbygges inköp av råvaror sker enligt kriterierna i inbördes ordning; kvalitet, miljö och pris.